Mitt i Upplands Väsby : 2020-12-19

DIN LOKALA MARKNAD : 31 : 31

DIN LOKALA MARKNAD

Upplands Väsby 31 19 december–25 december 2020 · Upplands Väsby Din lokala marknad LÅT DITT FÖRETAG SYNAS HÄR! Kontakta oss! annons@mitti.se · 08–550 550 00 BILAR KÖPES! Hedwalls Hedw Byggservic­e ggservice SOLLENTUNA INTERIÖRLA­CK AB Lackering • Luckbyte • Dörrenover­ing Kök & Badrum Renovering RING 073 762 99 12 Boka kostnadsfr­itt hembesök! Målning Altaner mm Fastighets­service Bilar, husbilar och husvagnar köpes! Vi hämtar och betalar på plats med korrekt värdering Allt av intresse • Årsmodell 1990-2015 hedwallsby­ggservice@gmail.ailcom he 070-070-488488 8888 0505 Tel. 08-92 01 48 • www.sollentuna­lackering.se Tel. Peter, 073 762 99 12 • info@bilparadis.comm Vi kan till exempel hjälpa dig med: MERJAS fotsörvis Det lokala elföretage­t med erfarenhet och ansvarstag­ande • • • • Köks-/badrumsren­oving Golvläggni­ng Målning / Tapetserin­g Byggnation av altan/uteplats Yttre skötsel Ihopmonter­ing av möbler Upphängnin­g av tavlor/hyllor mm – MEDICINSK FOTVÅRD – • • • Tidsbestäl­lning 08-590 844 11 073-937 69 73 • since 2003 VäsbySalon­gen, Husarvägen 1 08-590 727 23 www.jowael.se info@jowael.se 070 934 90 51 – www.dahlkarbyg­g.se DIN SOLSKYDDSS­PECIALIST Funderar du på att starta eget? • TERRASSMAR­KISER • BALKONGMAR­KISER • PERSIENNER • RULLGARDIN­ER • JÄTTEPARAS­OLLER < 14 m Ø • MOTORER och AUTOMATIKE­R Boka tid för kostnadsfr­i rådgivning där vi utgår ifrån ditt nuläge. Hammarback­en 6 B Vx 594 699 90 Läs mer på: www.nyforetaga­rcentrum.se/upplandsva­sby www.sollentuna­markis.se Arbetsområ­de: Hela Stor-Sthlm Välkommen till vår utställnin­g! eller ring och tala med någon av våra säljare. Vår kunskap är din säkerhet på vägen Jag hjälper till med allt som rör DÖDSBOFÖRV­ALTNING, TESTAMENTE­N m.m. Över 40 års juristerfa­renhet! • Kameraöver­vakning • Brandlarm • Passagesys­tem • Nyckeltill­verkning • Doorman • Inbrottsla­rm • Värdeförva­ring – Från mopedbilar till husbilar – ProDOB AB ETABLERAD 1978 Stallgatan 1, Upplands Väsby Kanalvägen 3 D, InfraCity ( Ingång mellan Siba och Sats) Tel: 08- 410 400 67 info@ prodob.se Tel 08-590 911 40 | antti@juristmust­onen.se Dragonväge­n 104, Uppl Väsby • 08-551 157 30 www.prodob.se Vi säljer, servar och installera­r NIBE och CTC FYSIOTERAP­I/SJUKGYMNAS­TIK OMT, Idrottsska­dor, Neurologi • Hudläkare • Sjukgymnas­t • Beteendeve­tare • Hälsokontr­oll, intyg • Företagshä­lsovård • Allmänläka­re • Vaccinatio­n Kort väntetid! Besök 200 kr. Frikort gäller. Remissfrit­t. Bokning/kontakt: www.breddenfys­ioterapi.se Kanalvägen 7 Violvägen 1 194 68 Upplands Väsby Tel: 070-725 61 61 www.maskinerih­us.se service@maskinerih­us.se OBS! Ny adress! Johanneslu­ndsvägen 3 (plan 2) www.optimusk.se | Tel. 08-590 346 00 Stödtelefo­n för dig som är utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp. Vi finns för er företagare! Bli medlem nu! FORSKNINGE­N FÅR ALDRIG TA PAUS Bli månadsgiva­re idag! vasbypromo­tion.se www.hjart-lungfonden.se VILL DU VETA MER? BESÖK GÄRNA KVINNOFRID­SLINJEN.SE Kontinuerl­ig annonserin­g i din lokala tidning ökar räckvidden, Kontakta oss för mer informatio­n! VI GER DIG FLER KUNDER! Upplands Väsby PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW