Mitt i Upplands Väsby : 2020-12-19

TRÄFFEN : 33 : 33

TRÄFFEN

Vinterregl­erna Winter rules لشتاء قواعدا Meet as few people as possible 1 الناس من القليل قابل Träffa få Umgås bara med dina närmaste. Spend time only with those closest to you. فقط إليك المقربين مع وقتك اقضِ Keep a safe distance 2 المسافة على حافظ Håll avstånd Undvik platser med risk för trängsel. Avoid crowded areas. Try to spread out instead. يحدث لأن المعرضة الأماكن تجنب ازدحام. فيها 3 Stay at home البيت في ابقَ Stanna hemma مصاب شخص هناك هل أسرتك؟ أفراد من -19بكوفيد البيت. في جميعاً ابقوا Har någon i ditt hushåll covid-19? Stanna hemma allihop. Does anyone in your household have COVID-19? If so, you must all stay at home. الفحص بإجراء قم ظهرت إذا بنفسك الأعراض لديك Get tested if you have any symptoms 4 Testa dig vid symtom Beställ hemtest kostnadsfr­itt. Order a free home-testing kit. لي المنز الفحص بطلب قم مجاناً. بيتك إلى 5 Travel safely آمنة بطريقة تنقّل Res säkert Undvik att träffa nya personer på resmålet. Avoid meeting new people at your destinatio­n. عند جدد أشخاص مقابلة تجنب لآخر. مكان من سفرك أو تنقلك PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW