Mitt i Upplands Väsby

VÅRT VÄS­BY: Ny­års­häls­ning

-

GOTT NYTT ÅR. I din hand hål­ler du det sista tid­nings­num­ret för året. Nu tar vi ett kort up­pe­håll. Den 9 ja­nu­a­ri de­las vårt förs­ta num­mer för 2021 ut i brev­lå­dor­na. Tills dess öns­kar vi er al­la ett rik­tigt gott nytt år!

 ?? FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON ??
FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden