Mitt i Upplands Väsby

Tips för installati­on av laddstatio­n vid ditt hem

- KÄLLA: CHARGE AMPS

Investera i utrustning och mjukvara som är lätta att använda. Välj därför utrustning som är testat för användning i nordiskt klimat, så slipper ni att laddkabeln blivit till is. Det är lätt att lockas av ett lågt installati­onspris, men investerin­gen som föreningen gör sträcker sig långt bortom att utrustning­en kommer på plats. Jämför kostnadern­a över tid innan ni tar beslut. Välj lösningar som styr effekt och optimerar laddningen mot övriga belastning­ar i fastighete­n. Eftersom de laddstatio­ner ni väljer kommer finnas lång tid, välj en trygg leverantör som kommer fortsätta utveckla den viktiga mjukvaran under lång tid framöver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden