Mitt i Upplands Väsby

Quiz. Vad kan du om butikerna i det gamla Stockholm?

● Efter jul- och nyår vankas det rea-tider, men nu kanske främst digitalt. Men rusning till butikerna har det varit i alla tider. Men vad kan du om butikerna från förr och var de låg i det gamla Stockholm?

- Quiz: Per Brandt

1 VILKEN PLATS?

1965 och handel i Anna Janssons butik i Centralsal­uhallen som låg...

1. Blekholmen

X. Norrmalmst­org

2. David Bagares gata

2 VILKET NAMN?

Butiker vid den öppna platsen mellan Kindstugat­an och Själagårds­gatan. Vad kallas den?

1. Öde tomten

X. Brända tomten

2. Kusliga tomten

3 VILKEN GATA?

Interiör från Sidenhuset, som numera är rivet. Men var låg det?

1. Birger Jarlsgatan

X. Regeringsg­atan

2. Sveavägen

4 VILKEN PLATS?

Här är det kommers vid David Skott, men ser ni var?

1. Åhléns City

X. Söderhalla­rna

2. Hötorgshal­len

5 VILKET TORG?

Modehuset 66:an ståtar i denna ståtliga byggnad som ligger vid...

1. Östermalms­torg

X. Kornhamnst­org

2. Brunkeberg­storg

6 VILKEN ARKITEKT?

Sergelgata­n och folkmyller kring butikerna, men vem var stadsplans­direktör och arkitekt då och bestämde att stråket skulle vara gågata?

1. Holger Blom X. David Helldén

2. Sven Markelius

7 VILKEN PLATS?

Rea på MEA. Men var låg det varuhu

set?

1. Norrmalmst­org X. Sveavägen

2. Odenplan

8 VILKET CENTRUM?

60-tal och handel i butikerna i ett söderortsc­entrum, vilket?

1. Bagarmosse­n

X. Farsta

2. Högdalen

9 VILKEN FÄRG

Butiker i gångpassag­en Blå Bodarna under gamla Slussen. Men vilken av dessa färger fanns INTE represente­rad i namnet av gångvägarn­a under förra Slussen?

1. Röd

X. Gul

2. Grön

10 VILKEN GATA?

50-tal och insidan från Arvid Nordqvists butik som låg i kvarteret Landbyska verket. Vid vilken av dessa gator ligger det?

1. Birger Jarlsgatan

X. Kungsträdg­årdsgatan

2. Nybrogatan

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden