Mitt i Upplands Väsby

Här är lä­sar­nas bil­der från 2020.

FÄR­GER. Skog och stad i skön sym­bi­os när lä­sar­na fång­a­de Väs­by

- Text: Char­lot­te Ar­weds­son

Var­je vec­ka får vi in sååå fi­na bil­der från er lä­sa­re. Många kom­mer med i tid­ning­en och vis­sa blir en ny­het. Här är någ­ra av bil­der­na som vi fått in 2020. Tack för att ni är vå­ra ögon ute i kom­mu­nen!

Är Väs­by­bor­na kanske li­te ex­tra pyss­li­ga? Över läns­ge­nom­snit­tet. Vi tror det.

 ??  ??
 ?? FO­TO: LAURA FATNASI FO­TO: ROZA-LIA BACHORSKI ?? HASSELGATA­N. Så här vac­kert är det i sko­gen bakom Hasselgata­n. I kvar­te­ret Has­selsko­gen, väs­ter om Sig­ma, finns även en bo­ta­nisk träd­park – ett så kal­lat ar­bo­re­tum.
EDSSJÖN. Den här vack­ra sol­ned­gång­en vid Edssjön lyc­ka­des en av vå­ra lä­sa­re fånga. Visst är Väs­by vac­kert?
FO­TO: LAURA FATNASI FO­TO: ROZA-LIA BACHORSKI HASSELGATA­N. Så här vac­kert är det i sko­gen bakom Hasselgata­n. I kvar­te­ret Has­selsko­gen, väs­ter om Sig­ma, finns även en bo­ta­nisk träd­park – ett så kal­lat ar­bo­re­tum. EDSSJÖN. Den här vack­ra sol­ned­gång­en vid Edssjön lyc­ka­des en av vå­ra lä­sa­re fånga. Visst är Väs­by vac­kert?
 ?? FO­TO: PIA CHAMBERLAI­N ?? HOLMVÄGEN. I den mör­kas­te ti­den be­hö­ver vi allt ljus vi kan få. Här ly­ser vack­ra fack­lor på bal­kong­en fy­ra trap­por upp på Holmvägen. Väs­by­bor­na är väl­digt bra på att pyn­ta si­na bal­kong­er och träd­går­dar. Är de kanske li­te ex­tra pyss­li­ga? Över läns­ge­nom­snit­tet. Vi tror det.
FO­TO: PIA CHAMBERLAI­N HOLMVÄGEN. I den mör­kas­te ti­den be­hö­ver vi allt ljus vi kan få. Här ly­ser vack­ra fack­lor på bal­kong­en fy­ra trap­por upp på Holmvägen. Väs­by­bor­na är väl­digt bra på att pyn­ta si­na bal­kong­er och träd­går­dar. Är de kanske li­te ex­tra pyss­li­ga? Över läns­ge­nom­snit­tet. Vi tror det.
 ?? FO­TO: ASIF SAEED ?? ODENSLUNDA. Dim­ma och höst­fär­ger på Ver­dan­di­vä­gen i Odenslunda. Även Asif Saeed har of­ta med sin ka­me­ra när han är ute i Väs­by. Han fång­ar många oli­ka mo­tiv, men den här bil­den fast­na­de vi för med si­na kla­ra fär­ger.
FO­TO: ASIF SAEED ODENSLUNDA. Dim­ma och höst­fär­ger på Ver­dan­di­vä­gen i Odenslunda. Även Asif Saeed har of­ta med sin ka­me­ra när han är ute i Väs­by. Han fång­ar många oli­ka mo­tiv, men den här bil­den fast­na­de vi för med si­na kla­ra fär­ger.
 ??  ??
 ??  ?? CENTRALVÄG­EN. Hög­hu­set vid sta­tio­nen, Centralväg­en, en fin dag i Väs­by. Så skri­ver Oscar Ru­sa­nen som ta­git den­na här­li­ga stads­bild. Han fo­to­gra­fe­rar en hel del och är en fli­tig in­skic­ka­re av bil­der. Tack för det, Oscar!
CENTRALVÄG­EN. Hög­hu­set vid sta­tio­nen, Centralväg­en, en fin dag i Väs­by. Så skri­ver Oscar Ru­sa­nen som ta­git den­na här­li­ga stads­bild. Han fo­to­gra­fe­rar en hel del och är en fli­tig in­skic­ka­re av bil­der. Tack för det, Oscar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden