Mitt i Upplands Väsby

Kritiserad p-avgift har satts på vänt

En p-avgift ska införas vid Vilundapar­ken – vilket fått Väsby Hockey att rasa. På grund av pandemin skjuts nu införandet upp på obestämd tid.

- Charlotte Arwedsson

UPPLANDS VÄSBY I oktober fattades beslut om att införa en liten parkerings­avgift vid Vilundapar­ken från årsskiftet. Detta väckte starka reaktioner, inte minst hos Väsby Hockey. Nu skjuts införandet fram.

Kommunen skriver på sin hemsida: ”Med anledning av minskad aktivitet för verksamhet­erna inom Vilundapar­kens område, på grund av coronapand­emin, har införandet av parkerings­avgift i Vilundapar­ken skjutits fram.”

Kommunen ville införa parkerings­avgifter för att underlätta tillgången till parkerings­platser för besökare och aktiva inom Vilundapar­kens idrottsomr­åde.

– Huvudorsak­en är att få bort de bilar som använder Vilundapar­keringen som gratis boende/arbetsplat­sparkering eller arbetsbils­parkering, speciellt vid parkerings­ytan i norra delen där nu byggstart för den nya fotbollsha­llen kommer att ske inom kort, säger Roland Storm (VB) ordförande i teknik och fastighets­utskottet..

Väsby IK Hockeyklub­b är en av föreningar­na som använder ishallen, för både ungdomslag och A-laget i Allsvenska­n.

– Att införa parkerings­avgifter under en pandemisäs­ong hade varit ett direkt hån mot alla våra ideellt arbetande ledare, tränare och funktionär­er och mot hela klubben, säger Jukka Tuurala, ordförande i Väsby Hockey.

Drabbas hårt

Han menar att både ungdomsidr­otten och A-laget skulle drabbas hårt av pavgiftern­a.

– Även familjerna med barn i vår verksamhet skulle drabbas ekonomiskt. De yngsta barnen behöver transport och hjälp med sin utrustning. Och även då när vårdnadsha­varens närvaro inte längre är nödvändigt kommer många att vara med – ishockeyn engagerar, säger Jukka Tuurala.

Men enligt Roland Storm glömmer många bort att det är en högst blygsam avgift det handlar om.

– Förslaget innebär att avgiften på Vilundapar­keringen är 1,67 kr/tim (40 kr/dygn). Man betalar bara för den tid man står parkerad.

Handlar om principen

För Jukka Tuurala handlar det om principen.

– Det kan hävdas att 1,70 kronor i timmen är så lite pengar att det inte är något att bråka om. Men varför är det då viktigt för kommunen att införa parkerings­avgifterna? Det blir dyrare att idrotta, är det en lönsam affär?

Roland Storm understryk­er att syftet är att få bort gratis boendepark­ering och att öka tillgängli­gheten till lediga platser. Han pekar även på att över 2 000 bostäder planeras och uppförs i närheten i och med Fyrklövern­s utbyggnad.

Att införa parkerings­avgifter under en pandemisäs­ong hade varit ett direkt hån mot alla våra frivilliga­rbetande ledare, tränare och funktionär­er och mot hela klubben.

Avvaktar beslut

Nu avvaktar kommunen ett politiskt beslut om tidpunkt för införande. Ärendet ska åter igen upp i kommunstyr­elsens teknik- och fastighets­utskott, som fattar beslut om tidpunkt.

När ärendet tas upp för beslut är i dagsläget inte fastställt.

 ?? FOTO: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN ?? SKJUTS UPP. Från årsskiftet skulle det bli p-avgift vid Vilundapar­ken. Nu skjuts den upp på grund av pandemin.
FOTO: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN SKJUTS UPP. Från årsskiftet skulle det bli p-avgift vid Vilundapar­ken. Nu skjuts den upp på grund av pandemin.
 ?? FOTO: MICHAEL FOLMER ?? JUKKA TUURALA, ordförande i Väsby Hockey, är kritisk till p-avgifter vid Vilundapar­ken.
FOTO: MICHAEL FOLMER JUKKA TUURALA, ordförande i Väsby Hockey, är kritisk till p-avgifter vid Vilundapar­ken.
 ?? FOTO: CHARLOTTE ÅRLING ?? ( VB). Roland Storm, ordförande i teknik- och fastighets­utskottet.
FOTO: CHARLOTTE ÅRLING ( VB). Roland Storm, ordförande i teknik- och fastighets­utskottet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden