Mitt i Upplands Väsby

Väsby hör till tio kommuner med flest timanställ­da.

- Charlotte Arwedsson

UPPLANDS VÄSBY Upplands Väsby var en av tio kommuner med högst andel timanställ­da inom äldrevårde­n under 2019. Flera har erbjudits att gå upp i tid, men facket tycker inte att det räcker.

När pandemin svepte in över Sverige i våras arbetade var femte inom omsorgen som timanställ­d, enligt statistik från Sveriges kommuner och regioner (SKR). SVT har kontaktat de tio kommuner som 2019 hade störst andel timanställ­da inom äldreomsor­gen.

Ingen av dem har ändrat anställnin­gspolicy efter covidvåren.

Van att jaga timmar

Undersköte­rskan Fredrik Engdahl, som också är fackligt förtroende­vald, är van att jaga timmar.

– Man hinner inte komma med i de veckovisa förändring­ar av rutinerna som kommer. Det kommer bli fel, det kommer begås misstag.

Sedan är man dessutom en stor spridare eftersom man hoppar mellan arbetsplat­ser, säger han till SVT.

Längre vikariat

Av de tio kommuner som hade högst andel timanställ­da har ingen systematis­kt tillsvidar­eanställt fler.

Men merparten svarar att de har infört längre vikariat och vikariepoo­ler.

I Upplands Väsby har deltidsans­tällda inom äldreomsor­gen erbjudits att gå upp i tid. Det gäller också timavlönad­e som även fått scheman som sträcker sig en till två månader framåt.

– För att inte timanställ­da ska gå mellan olika boendeenhe­ter eller så blir de kvar hos oss. Vi kan också säkra att smittan inte sprids mellan olika enheter, säger Yvonne Boberg, omsorgsche­f i Upplands Väsby.

Men från fackligt håll anser man att det inte är tillräckli­gt. Även coronakomm­issionen kritiserar timanställ­ning.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TIMANSTÄLL­DA. Upplands Väsby är en av de tio kommuner som hade högst andel timanställ­da i äldrevårde­n under 2019, enligt en undersökni­ng från SKR.
FOTO: MOSTPHOTOS TIMANSTÄLL­DA. Upplands Väsby är en av de tio kommuner som hade högst andel timanställ­da i äldrevårde­n under 2019, enligt en undersökni­ng från SKR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden