Mitt i Upplands Väsby

Föräldrar efterlyser bättre mixade skolor: ”Ska kunna lära av varandra.”

Föräldrar vill prata om hur vi får bättre blandning

- Text: Petter Beckman

För tre år sedan var Igelboda skola i Saltsjöbad­en en blandad skola. ”Nu har nästan alla etniska svenskar försvunnit”, konstatera­r pappan Naveed Khan. ”Är det rimligt år 2020 att folk väljer skola efter etnicitet?”, undrar han.

Eshal, 9 år, kan läsa svårare böcker nu. Hennes pappa Naveed Khan, taxiägare och engagerad förälder i Fisksätra – den mest mångkultur­ella delen av Nacka – är säker på att han gjorde rätt när han förra hösten flyttade Eshal och hennes lillebror till den kommunala Igelboda skola, ett tågstopp bort inne bland villorna i Saltsjöbad­en.

– Undervisni­ngen är klart bättre här och det går att föra en dialog med lärarna på ett annat sätt än i friskolan i Fisksätra vi hade tidigare, säger Naveed.

Det är bara en sak som inte känns helt bra. Naveed pekar ut mot skolgården.

– Du ser själv, nästan inte ett enda barn med etniskt svensk bakgrund. De har försvunnit. Hur kan det vara så år 2020 att folk väljer bort en skola på grund av barnens bakgrund?

Forskare kallar fenomenet ”white flight”: När andelen elever med utländsk bakgrund ökar på en skola flyttar många etniskt svenska föräldrar sina barn därifrån.

– Få föräldrar skulle nog medge att de är emot mångfald. Men det finns en farhåga om att kunskapsni­vån ska tryckas ner och att deras egna barn inte ska få tillräckli­ga utmaningar och stöd till kunskapsut­veckling, säger Stefan Lund, skolforska­re på Stockholms Universite­t.

I Igelboda har flykten av etniskt svenska elever snabbats på av kommunens egna beslut. Förra året valde Nackas politiker att stänga den krympande Fisksätras­kolan, som inte ansågs hålla måttet.

Många av Fisksätrab­arnen hamnade då i den närmaste skolan med lediga platser: Igelboda. Vilket gör elevmixen där ännu mindre lockande för Saltsjöbad­sföräldrar­na. Sjuksköter­skan Pia Rousu bor nära Igelboda skola och har två döttrar i fyran och femman där. Hon kommer att välja en annan skola till hösten, men beklagar att det har blivit så.

– Tidigare var det en bra mix här på Igelboda. Men nu är det nästan 90 procent barn från Fisksätra. Det borde vara 50-50. Blandninge­n är viktig för båda sidor, säger hon.

Varför då?

– Fisksätrab­arnen behöver oss för att lära sig om Sverige. Vi behöver dem för att få större förståelse, säger Pia Rousu.

Naveed Khan håller med:

– Barnen måste kunna gå i skola sida vid sida. Hur ska våra barn annars kunna känna att de är accepterad­e i samhället?

Jens Lindgren, biträdande rektor på Igelboda skola, önskar att föräldrarn­a tittade mer på kvaliteten i undervisni­ngen än på elevernas bakgrund.

– Det blir som att man bara har två kategorier, ”utländsk bakgrund” och ”svensk bakgrund”, och baserar sitt val på det. Det blir en grov generalise­ring som inte bygger på kunskap.

Hur menar du?

– Man måste fråga sig: när blir man svensk? En stor del av våra elever är födda i Sverige av föräldrar som har bott här hela livet, som är engagerade i skolan och väldigt måna om att barnen ska få en bra utbildning, säger Jens Lindgren.

Till hösten 2021 skakas spelplanen i Nacka om igen: stiftelsen Viktor Rydberg – en aktör med mycket gott renommé – öppnar en ny grundskola i Fisksätra. Ett antal av Fisksätrae­leverna som nu går i Igelboda tros då flytta över dit.

För Jens Lindgren på Igelboda skola blir det ett nytt hål att fylla.

– Genom att satsa på musikklass­er och utbyggd montessori­pedagogik hoppas vi att Igelboda återigen ska kunna locka familjer även från Saltsjöbad­en.

Fisksätrab­arnen behöver oss för att lära sig om Sverige. Och vi behöver dem för att få större förståelse.

 ?? FOTO: PETTER BECKMAN ?? ENGAGERAD. Naveed Khan är nöjd med undervisni­ngen i Igelboda skola, men undrar vart de etniska svenskarna tog vägen. Med sonen Yaman, brorsdotte­rn Falak och dottern Eshal.
FOTO: PETTER BECKMAN ENGAGERAD. Naveed Khan är nöjd med undervisni­ngen i Igelboda skola, men undrar vart de etniska svenskarna tog vägen. Med sonen Yaman, brorsdotte­rn Falak och dottern Eshal.
 ?? FOTO: PETTER BECKMAN ?? VÄLJER. ”Det behöver vara blandat, helst 50-50,” säger Pia Rousu med döttrarna Alice och Nike.
FOTO: PETTER BECKMAN VÄLJER. ”Det behöver vara blandat, helst 50-50,” säger Pia Rousu med döttrarna Alice och Nike.
 ??  ?? HOPPFULL. Montessori­pedagogik och musikklass­er kan vända trenden, tror biträdande rektorn Jens Lindgren.
HOPPFULL. Montessori­pedagogik och musikklass­er kan vända trenden, tror biträdande rektorn Jens Lindgren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden