Mitt i Upplands Väsby

Lägger pussel

- Stockholms­polisen arbetar Svensk polis Stephan Kiernan:

i dag med flera förundersö­kningar om olagliga sprängning­ar. medverkar även i ett europeiskt polissamar­bete där polisen enligt Stephan Kiernan under 2020 knäckte flera kriminella nätverk som hanterar narkotika och vapen än något tidigare år. ”Vi har en mycket välutveckl­ad underrätte­lseverksam­het som lägger ett pussel och gör konsekvens­analys, vad kan hända härnäst.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden