Mitt i Upplands Väsby

Miniutstäl­lning i Väsby Centrum

-

Väsby konsthall har hängt nya tavlor i sin lilla hörna i Väsby centrum, vid entré väst.

Fyra konstnärer finns represente­rade: Tomas Lind, måleri, Birgitta Brattseliu­s, keramik, Ann-Sofie Hammarströ­m Östergren, måleri och Anette Sundvall, foto.

Utställnin­gen visas till den 1 februari. På grund av coronapand­emin uppmanas folk att hålla två meters avstånd till varandra och även i övrigt följa Folkhälsom­yndigheten­s rekommenda­tioner för att minska smittsprid­ningen.

 ?? FOTO: VÄSBY KONSTHALL ?? KONST. Medlemmar i Väsby konsthalls vänner ställer ut i Väsby Centrum.
FOTO: VÄSBY KONSTHALL KONST. Medlemmar i Väsby konsthalls vänner ställer ut i Väsby Centrum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden