Mitt i Upplands Väsby

Större förödelse än tidigare år

- Sprängladd­ningar som KÄLLA: POLISEN

detonerade i Stockholm förra året var ofta hemmabygge­n. Under 2020 märkte polisen en ökad förekomst av sprängladd­ningar placerade i termosar. Termosbomb­er har en större sprängverk­an än andra sprängladd­ningar, inklusive handgranat­er, och orsakar större materiell skada.

 ??  ?? = detonation­er = försök = förberedel­se
= detonation­er = försök = förberedel­se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden