Mitt i Upplands Väsby

Leif ”Väs­by­gub­ben” Hägglund

- Upplands Vasby

Ål­der: Fyll­de 60 år den 7 ja­nu­a­ri. Fa­milj: Sys­kon och sys­kon­barn. Bor: I Smed­by, Upp­lands Väs­by. Flyt­ta­de hit som el­va­å­ring och har bott på Ar­den­ner­ga­tan, Ryt­tar­ga­tan och nu Hov­sla­gar­ga­tan. Gör: För­tidspen­sio­när. Ti­di­ga­re ställ­fö­re­trä­dan­de ar­bets­le­da­re på då­va­ran­de Lands­ting­ets in­köps­cen­tral (LIC) och la­ger­chef på ett fö­re­tag in­om GLG-cen­ter i Bred­den. In­tres­sen: Mu­sik: dans­band, country, lätt rock’ n’ roll. ”Och Eu­ro­pe. Jag var med på de­ras förs­ta . spel­ning i Fol­kets park i Väs­by.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden