Mitt i Upplands Väsby

Så kan din förening få dig att känna dig tryggare i hemmet

Dålig belysning kring bostaden får en av fyra att känna sig otrygga. Det visar en färsk undersökni­ng från Sveriges Bostadsrät­tscentrum. VARDE LJUS. ”Med rätt belysning i anslutning till bostaden kan otrygghet undvikas”

- Jonas Berge tema@mitti.se

Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. En klassisk textrad de flesta känner igen – och som passar extra bra när vi närmar oss vintersols­tåndet. Att mörker och otrygghet gå hand i hand vet också i stort sett alla.

Enligt Sveriges Bostadsrät­tsrapport 2020 uppger 23 procent av landets bostadsrät­tsägare att dålig belysning kan få dem att känna sig otrygga i sin bostad.

– Bostadsomr­åden har ofta skiftande ljusföruts­ättningar. Ligger din fastighet i nära anslutning till buskage eller tätvuxna träd? Då kan det vara svårt för ljus att sippra igenom. Belysning i anslutning till bostaden kan vara dåligt placerad eller av bristande kvalitet, vilket kan bidra till otrygghet. Med rätt ljussättni­ng kan detta dock undvikas, säger Johan Lundin, regionchef väst på Sveriges Bostadsrät­tscentrum.

Johan Lundin nämner flera enkla åtgärder som kan skapa en känsla av trygghet. Det kan till exempel handla om att placera en lampa med sensor i ett mörkt hörn eller installera belysning i skuggiga vinklar.

Efterlyser sensorer

En av fyra önskar att just belysning med sensorer fanns i anslutning till bostaden. Var femte menar också att de skulle vilja att föreningen inom de närmaste åren investerad­e i smart belysning. Det verkar ligga i allas intresse – oavsett ålder och kön.

– Många äldre fastighete­r kan ha föråldrad belysning med glödlampor som drar mycket el och ofta måste bytas. Genom att successivt byta ut lampor med kortvarig livslängd mot exempelvis LED-lampor eller lampor med rörelsesen­sorer kan såväl pengar som energiförb­rukning sparas. Vilket leder till minskade utgifter för föreningen, säger Johan Lundin.

Bostadsomr­åden har ofta skiftande ljusföruts­ättningar.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TRYGGARE. Enligt Johan Lundin på SBC finns det ganska enkla sätt att öka tryggheten i området kring bostäder.
FOTO: MOSTPHOTOS TRYGGARE. Enligt Johan Lundin på SBC finns det ganska enkla sätt att öka tryggheten i området kring bostäder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden