Mitt i Upplands Väsby

Min bror testamente­rar bort mitt hus, går det?

JURIDIK · Min bror har skrivit i testamente att min systers barn ska ärva mitt hus.

- Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Man kan inte testamente­ra bort annans egendom. Men det har min bror gjort, han har skrivit i sitt testamente att min systers barn ska ärva hans hus. Samt att ”anledninge­n till att min brors (alltså jag) barn valts bort är att de kan ärva hans (mitt) hus”. Det testamente­t är ju olagligt? Jag äger mitt hus. Men nu kan jag inte göra vad jag vill med det. Jag har inte skrivit på något men min systers barn har ändå fått lagfart.

Som jag uppfattar din text har din bror inte gjort något fel. Han får testamente­ra bort hur mycket han vill av sin egendom till i princip vem han vill. Att testamente­n kan skrivas är för att man ska få välja fritt vem som ärver en.

När man har bröstarvin­gar har de en rätt att begära jämkning av ett testamente som missgynnar dem så att de i alla fall får ut halva sin arvslott. Syskon eller syskonbarn har inte rätt att göra detta.

Om ett testamente skrivits av någon vars närmaste arvingar är syskon gäller det fullt ut så länge det är giltigt i övrigt. Som du skriver är en grund för att ett testamente inte gäller om man testamente­rar bort det någon annan äger. Men som jag förstår dig har din bror inte gjort det.

Det han skrivit om ditt hus verkar bara vara en förklaring till varför han valt att gynna er systers barn och inte dina. Han har nog tänkt att dina barn ärver ditt hus, och då har alla syskonbarn varsin husandel.

Detta betyder inte att du behöver ge dina barn ditt hus. Om du skulle vilja sälja det eller testamente­ra det till någon annan så är det din rätt. Din brors testamente styr inte över detta. Dina barn kan som sagt begära jämkning av ett testamente om de får mindre än halva sin arvslott av dig, men de behöver inte få del av just huset utan pengar exempelvis.

Anledninge­n till att din systers barn har fått lagfart är sannolikt att testamente­t vunnit laga kraft. Du behöver inte signera något för att det ska ske.

Kravet är att det ska ha gått sex månader från det att du delgavs testamente­t och att ingen klandrat testamente­t inom denna period.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden