Mitt i Upplands Väsby

VEC­KANS ROS:

- Grön Ag­nes Stockholm

Om­tänk­sam ser­vice! Ha­de för­bo­kat en taxi on­li­ne till 00.30 den 31 de­cem­ber. Får då ett SMS där de vän­ligt und­rar om det möj­li­gen är 00.30 den 1 ja­nu­a­ri, som jag tänkt mig? Visst var det en tan­ke­miss! Tack taxi Stock­holm 150000! Det kal­lar jag fin ser­vice!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden