Mitt i Upplands Väsby

Bränn in­te då­li­ga mun­skydd

- För­und­rad

Väl­digt många mun­skydd har köpts in för vå­ra skat­te­peng­ar. Un­der vå­ren brän­des de som in­te mot­sva­ra­de sjuk­vår­dens krav. Man fort­sät­ter att kö­pa mun­skydd men får mil­jon­tals som in­te hål­ler vårds­tan­dard.

Hur ser be­ställ­ning­ar­na ut? Hur är krav­spe­ci­fi­ka­tio­nen? Mot­sva­rar in­te le­ve­ran­sen kra­ven – sänd till­ba­ka le­ve­ran­sen! Be­ta­la in­te!

De­la ut mun­skyd­den till de som re­ser kol­lek­tivt – det är sä­kert bätt­re än inga alls. Bränn dem in­te.

2019 kos­ta­de 10 st van­li­ga enk­la mun­skydd på apo­te­ket 35 kro­nor. Nu kos­tar de 140 kro­nor. Var­för?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden