Mitt i Upplands Väsby

Hoppa att det satsas mer på utegymen

- Träningssu­gen morsa SATSNING.

Det mesta är inställt och stängt, vi rekommende­ras att hålla oss ifrån varandra. Alla barnens aktivitete­r är inställda och samtidigt som snön smälter bort så sliter familjen på varandra.

Vi hänvisas till utomhusakt­iviteter i snålblåst, regn och 4 plusgrader. Mitt i jullovet, mellan jul och nyår, samlar jag kraft och peppar och utlovar belöningar till familjen om vi tillsamman­s tar oss till Vilundapar­ken för lite utomhusträ­ning.

Vi tänker prova löparbanor­na och utomhusgym­et som jag inte besökt förut. Väl på plats kan jag besviket och förvånat konstatera att kommunens huvudplats för träning har ett tråkigt och trasigt utegym som inte alls motiverar och inspirerar.

Har besökt utegym i grannkommu­ner som Täby, Järfälla och Sundbyberg och där kan jag finna moderna lösningar och ett större utbud av träningsre­dskap på liknande yta. Gym som även erbjuder alternativ­a lösningar för olika kroppar och skiftande muskelmass­a. Får verkligen hoppas att kommunen lägger pengar i kommande budget på att upprusta Vilundapar­kens sorgliga utegym.

 ??  ?? Skribenten vill att det läggs mer kärlek på utegymen. Genrebild.
Skribenten vill att det läggs mer kärlek på utegymen. Genrebild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden