Mitt i Upplands Väsby

Vill du ha en mixad skola?

ENIGA. Föräldrar är överens – barnen måste kunna lära av varandra

- Petter Beckman petter@ettsthlm.se

Vi behöver blandade skolor, det håller de flesta med om. Ändå ökar skolsegreg­ationen. Det är dags att prata om hur vi kan vända utveckling­en. Text och foto: Petter Beckman #EttSthlm inleder nu

en serie artiklar om skolan, där vi letar möjliga lösningar på skolsegreg­ationen. Var ligger ansvaret? Går utveckling­en att vända? Vad behövs för att föräldrarn­a ska kunna bejaka blandninge­n istället för att fly från den?

Första nedslaget gör vi i Saltsjöbad­en, se reportage på annan plats i denna tidning.

Hur ser dina tankar ut kring detta? Mejla mig – och delta i diskussion­en på Mitt i:s facebooksi­da! Naveed Khan, Fisksätra.

– Helst skulle jag vilja ha mixen 60/40. Men det är svårt att få till, det finns en rädsla på båda sidor att barnen ska påverkas av ”de andras” kultur. Man skulle behöva prata mer om det, hur man från båda håll kan känna sig trygga och respektera varandras olikheter.

Jens Waldenströ­m, Fisksätra, med Sid, 5 år.

– Jag tror på närhetspri­ncipen, att barnen har nära hem till varandra och att man känner de andra föräldrarn­a. Det skapar trygghet och sammanhåll­ning. Vi har pratat med grannar i höghusen och radhusen om att välja samma, just för att det inte ska bli så uppdelat.

 ??  ??
 ??  ?? Bläddra till veckans reportage.
Bläddra till veckans reportage.
 ??  ??
 ??  ?? Anna Wilde, Saltsjöbad­en, med Lykke 9 år och Sofia 7 år.
– Det viktigaste är att man känner förtroende för skollednin­gen, att det är bra lärare och en trygg miljö. Jag vill också jättegärna ha en blandning, så att barnen får möta elever med andra bakgrunder.
Anna Wilde, Saltsjöbad­en, med Lykke 9 år och Sofia 7 år. – Det viktigaste är att man känner förtroende för skollednin­gen, att det är bra lärare och en trygg miljö. Jag vill också jättegärna ha en blandning, så att barnen får möta elever med andra bakgrunder.
 ??  ?? Anja Minati, Fisksätra, med Laura, 7 år. – Det är bra om det finns en stor blandning av elever, för att komma ifrån segregatio­nen. Men viktigast är att lärarkåren och skollednin­gen är bra.
Anja Minati, Fisksätra, med Laura, 7 år. – Det är bra om det finns en stor blandning av elever, för att komma ifrån segregatio­nen. Men viktigast är att lärarkåren och skollednin­gen är bra.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden