Mitt i Upplands Väsby

- Nick Jonas · Cairo

VINT­RIGT I VÄSBY. Det sägs att al­la års­ti­der har sin charm, men nog är Jonas For­sells bild från ett vin­ter­vac­kert Väsby en rik­tig ut­ma­na­re. Mä­la­ren lig­ger blank mel­lan Kai­ro bad­plats och båt­klub­ben. Ma­gi!

 ?? FO­TO: JONAS FORSELL ??
FO­TO: JONAS FORSELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden