Mitt i Upplands Väsby

5 spräng­ning­ar som ska­ka­de Stock­holm

Fram till 30 no­vem­ber sked­de 30 spräng­ning­ar i Stock­holm un­der 2020. Här är ett ur­val.

- Text: An­ders Gustafs­son Crime · Stockholm

13 JA­NU­A­RI

Ös­ter­malm: Nat­ten till 13 ja­nu­a­ri ex­plo­de­ra­de en spräng­ladd­ning i en bo­stads­fas­tig­het på Gyl­lensti­erns­ga­tan. Ing­en per­son kom till ska­da. En man greps och häk­ta­des men släpp­tes.

I no­vem­ber med­de­la­de åkla­ga­ren att för­un­der­sök­ning­en lagts ned, be­vis sak­nas för att väc­ka åtal mot nå­gon.

 ??  ?? Gyl­lensti­erns­ga­tan den 13 ja­nu­a­ri.
Gyl­lensti­erns­ga­tan den 13 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden