Mitt i Upplands Väsby

Maxstraffe­t – åtta år

- KÄLLA: BROTTSFÖRE­BYGGANDE RÅDET, BRÅ

Den som åstadkomme­r explosion, översvämni­ng, ras, skeppsbrot­t, flyg- eller tågolycka, eller omfattande förstörels­e av annans egendom, ska dömas för allmänfarl­ig ödeläggels­e. Straffet är mellan två och åtta års fängelse.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden