Mitt i Upplands Väsby

Detaljplan för området Optimus

- KÄLLA: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Planförsla­get omfattar cirka 900–1 100 nya bostäder och cirka 25 000 kvadratmet­er för kontor och centrumfun­ktioner. Samrådet, där den som vill kan lämna synpunkter, pågår till den 12 februari. Planhandli­ngar och informatio­n finns på kommunens hemsida och i kommunhuse­ts reception på Dragonväge­n 86.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden