Mitt i Upplands Väsby

Skolsegreg­ationen ökar

-

Stockholm har några av landets mest segregerad­e skolor, visade en kartläggni­ng av SVT Nyheter 2019. Andelen elever med utländsk bakgrund varierade från 4 procent till 98 procent. Det fria skolvalet har bidragit till att öka skolsegreg­ationen, fastslog en statlig utredning våren 2020. Familjer med svensk bakgrund och högutbilda­de föräldrar med utländsk bakgrund tenderar att välja bort skolor med hög andel utländsk bakgrund, enligt utredninge­n. Enligt skollagen ska grundskola­n ”främja allsidiga kontakter och social gemenskap”. Fler föräldrarö­ster om skolvalet på sista uppslaget – och på Mitti.se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden