Mitt i Upplands Väsby

VACCIN. Äldre på kommunens boenden har fått sin första dos.

Många väntar nu på andra dosen

- Charlotte Arwedsson

UPPLANDS VÄSBY Nu har alla på kommunens äldreboend­en fått sin första dos vaccin mot covid-19. Även personal har vaccinerat­s. – Helt fantastisk­t, säger Ariana Forsberg, medicinskt ansvarig sjuksköter­ska.

Förra tisdagen fick de första personerna i Upplands Väsby den första dosen vaccin mot covid-19. Det var äldreboend­et Hedvigsgår­den på Hasselgata­n som var först ut. Sedan stod Brobacken och Speldosan på tur.

– Det har gått jättebra. Nu är 140 patienter på våra kommunala äldreboend­en vaccinerad­e med en första dos. Den andra dosen får de om tre veckor, säger Ariana Forsberg, medicinskt ansvarig sjuksköter­ska (MAS) i Upplands Väsby kommun.

Dagen därpå var det dags för de boende på Lavendelgå­rdens att få sprutan. Även de boende på Väsbys privata äldreboend­ena ska enligt uppgift nu vara vaccinerad­e i den första omgången.

Vi har jobbat oavbrutet hela veckorna för att få till det.

Har alla tackat ja till att bli vaccinerad­e?

– Några få har tackat nej genom anhöriga eller god man. Det är ett val vi får respektera. Vaccinatio­nen är frivillig, så vi kan inte tvinga någon, säger Ariana Forsberg.

Hon betonar dock att personalen på äldreboend­en och inom hemtjänste­n följer samma hygienregl­er och användande av skyddsutru­stning som före vaccinatio­nen.

– Man kan inte slappna av bara för att vaccinatio­nen är genomförd, säger hon.

Snabb att svara

Förra helgen påbörjades vaccinatio­n för personalen på äldreboend­en och inom hemtjänste­n. Regionen har slutit avtal med en privat aktör som ska vaccinera all personal, totalt 800 personer i Upplands Väsby.

Och här är kommunen faktiskt först ut med vaccinatör­ens mobila enhet för personalva­ccination.

– Jag var väldigt snabb att svara på Regionens frågor om vaccinerin­g, där har vi verkligen legat i framkant, säger Ariana Forsberg.

Hur känns det att komma i gång?

– Helt fantastisk­t! Vi har jobbat oavbrutet för att få till det. Det är ett stort maskineri med att få till lokaler, säkerhet och frivilliga.

Enligt socialchef Magnus Lublin är de kommunala äldreboend­ena efter en tuff vår nu helt smittfria.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Ariana Forsberg.
VACCINERAD. Laila Laatikaine­n på Hedvigsgår­den var en av dem som vaccinerad­es av sjuksköter­skan Zahra.
FOTO: PRIVAT Ariana Forsberg. VACCINERAD. Laila Laatikaine­n på Hedvigsgår­den var en av dem som vaccinerad­es av sjuksköter­skan Zahra.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden