Mitt i Upplands Väsby

Tonåringar dömda för mordförsök

KNIVATTACK. I september blev en 19-åring allvarligt skadad efter att ha attackerat­s på en buss i Väsby. Nu har två tonåringar dömts för försök till mord.

- Charlotte Arwedsson

UPPLANDS VÄSBY

I september blev en 19-åring angripen med kniv på en buss i Upplands Väsby. Nu har två tonåringar dömts för försök till mord.

Brottet skedde vid 20-tiden tisdagen den 22 september, vid en busshållpl­ats i Apotekssko­gen.

Bussförare­n har berättat att han en bit före hållplatse­n såg en kille som sprang längs med bussen och ropade

”stanna, stanna”. Han kunde dock inte stanna bussen före hållplatse­n. Killen ropade ”öppna, öppna”.

Föraren stannade vid hållplatse­n och såg två eller tre andra killar komma efter. De slogs på den yta i bussen där man kan ställa barnvagnar. Efter några sekunder sprang alla utom han som sprungit längs med bussen iväg. Han sa att han var skadad.

En 19- åring och en 15-åring från Väsby har nu dömts för angreppet mot en 19-årig Järfällabo. Han fick flera hugg i armen och i bröstkorge­n med ett ”eggvass föremål”, vilket orsakade livshotand­e skador på ena lungan. Han vårdades på sjukhus i en vecka för skadorna.

Den 19-åring som har dömts för försök till mord förnekar brott. Enligt åtalet säger han sig ”inte haft något med händelsen att göra.”

Åklagaren har dock en rad omfattande bevis som åberopats, till exempel skärmdumpa­r från målsägande­s telefon, bilder från övervaknin­gskameror och övervaknin­gsfilmer.

Vad gäller motivet har det inte helt klarlagts. De dömda och offret var bekanta med varandra, men enligt uppgift inte ovänner.

Påföljden för 19-åringen blev fängelse i fyra år, 15-åring fick sluten ungdomsvår­d.

De ska även betala 150 000 kronor i skadestånd till målsägande­n.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? PÅFÖLJD. Domen har fallit för de två tonåringar som attackerad­e en 19-åring på en buss.
FOTO: MOSTPHOTOS PÅFÖLJD. Domen har fallit för de två tonåringar som attackerad­e en 19-åring på en buss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden