Mitt i Upplands Väsby

FRÅGAN · Har du stä­dat un­dan julpyn­tet?

-
 ?? FOTO: CHAR­LOT­TE ARWEDSSON ?? PÅ SPÅ­RET. Ul­la Wit­ting från Boll­stanäs och An­ders Red­berg från Sol­len­tu­na pas­sa­de på att ta en tur i skid­spå­ren vid Norr­vi­ken. ”Vi har va­rit ar­bets­kam­ra­ter ti­di­ga­re, så det är kul att träf­fas så här.”
FOTO: CHAR­LOT­TE ARWEDSSON PÅ SPÅ­RET. Ul­la Wit­ting från Boll­stanäs och An­ders Red­berg från Sol­len­tu­na pas­sa­de på att ta en tur i skid­spå­ren vid Norr­vi­ken. ”Vi har va­rit ar­bets­kam­ra­ter ti­di­ga­re, så det är kul att träf­fas så här.”
 ??  ?? Emil Lind­gren, med Oli­ver, 1 år och 8 må­na­der:
– Näs­tan allt. Vi har ta­git bort det mesta ut­om li­te lam­por. Det sit­ter någ­ra stjär­nor kvar. Det blir så mörkt an­nars. Och Oli­ver tyc­ker det är så ro­ligt med lam­por och stjär­nor.
Emil Lind­gren, med Oli­ver, 1 år och 8 må­na­der: – Näs­tan allt. Vi har ta­git bort det mesta ut­om li­te lam­por. Det sit­ter någ­ra stjär­nor kvar. Det blir så mörkt an­nars. Och Oli­ver tyc­ker det är så ro­ligt med lam­por och stjär­nor.
 ??  ?? An­ders Eriks­son:
– Nej. Det får va­ra kvar till på sön­dag. Vi har kvar jul­gran och li­te ljus­sta­kar. Vi sat­te upp det da­gen in­nan julaf­ton.
An­ders Eriks­son: – Nej. Det får va­ra kvar till på sön­dag. Vi har kvar jul­gran och li­te ljus­sta­kar. Vi sat­te upp det da­gen in­nan julaf­ton.
 ??  ?? Ger­trud, och Bengt Bör­jes­son, bå­da 84 år, pen­sio­nä­rer:
– Det gör vi tra­di­tions­en­ligt på tju­gon­dag knut, det är skönt att få bort det. Så kan man stäl­la fram nå­got an­nat fint.
Ger­trud, och Bengt Bör­jes­son, bå­da 84 år, pen­sio­nä­rer: – Det gör vi tra­di­tions­en­ligt på tju­gon­dag knut, det är skönt att få bort det. Så kan man stäl­la fram nå­got an­nat fint.
 ??  ?? Lot­ta Lun­dqvist, 66, pen­sio­när:
– Nej, men jag ska gö­ra det. Men ute­be­lys­ning­en får va­ra kvar. Det är så ljust och fint att ha det nu när det är mörkt.
Lot­ta Lun­dqvist, 66, pen­sio­när: – Nej, men jag ska gö­ra det. Men ute­be­lys­ning­en får va­ra kvar. Det är så ljust och fint att ha det nu när det är mörkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden