Mitt i Upplands Väsby

So­por blir konst på ny ut­ställ­ning

- Arts

OPTIMUS. I sön­dags öpp­na­des kon­stå­ret på Väs­by konst­hall. Då in­vig­des – dock ut­an ver­nis­sage – de förs­ta ut­ställ­ning­ar­na i Op­ti­mus­hal­len. Konst­nä­rer­na Tor­björn Öst­man och Mat­ti­as Käll vi­sar verk som lyf­ter frågan om vårt sam­spel med na­tu­ren.

Mat­ti­as Käll spa­ra­de al­la plast­för­pack­ning­ar som hans fa­milj för­bru­ka­de un­der ett helt år. So­por­na gjor­de han se­dan konst av. Tor­björn Öst­man har in­spi­re­rats av pro­ces­ser i na­tu­ren och gör ak­va­rel­ler och di­gi­talt fram­ställ­da bil­der.

Den nya pan­de­mi­la­gen tillå­ter 30 per­so­ner i konst­hal­len, som har 300 kvadrat­me­ter gol­vy­ta. Be­sö­ken be­hö­ver in­te för­bo­kas. Ut­ställ­ning­en på­går till den 7 feb­ru­a­ri.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? SOPIG KONST. Konst­nä­ren Mat­ti­as Käll för­be­re­der ut­ställ­ning­en på Väs­by konst­hall.
FOTO: PRIVAT SOPIG KONST. Konst­nä­ren Mat­ti­as Käll för­be­re­der ut­ställ­ning­en på Väs­by konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden