Mitt i Upplands Väsby

Sopor blir konst på ny utställnin­g

-

OPTIMUS. I söndags öppnades konståret på Väsby konsthall. Då invigdes – dock utan vernissage – de första utställnin­garna i Optimushal­len. Konstnärer­na Torbjörn Östman och Mattias Käll visar verk som lyfter frågan om vårt samspel med naturen.

Mattias Käll sparade alla plastförpa­ckningar som hans familj förbrukade under ett helt år. Soporna gjorde han sedan konst av. Torbjörn Östman har inspirerat­s av processer i naturen och gör akvareller och digitalt framställd­a bilder.

Den nya pandemilag­en tillåter 30 personer i konsthalle­n, som har 300 kvadratmet­er golvyta. Besöken behöver inte förbokas. Utställnin­gen pågår till den 7 februari.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? SOPIG KONST. Konstnären Mattias Käll förbereder utställnin­gen på Väsby konsthall.
FOTO: PRIVAT SOPIG KONST. Konstnären Mattias Käll förbereder utställnin­gen på Väsby konsthall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden