Mitt i Upplands Väsby

I ”Lapplands Väsby” är spåren nära

- Charlotte Arwedsson

UPPLANDS VÄSBY I ”Lapplands Väsby” är det aldrig långt till ett elljusspår. Faktum är att inte ens Kirunaborn­a har närmare. Eller invånarna i Arvidsjaur.

Upplands Väsby brukar ibland lite skämtsamt kallas ”Lapplands Väsby”, för att det i stockholma­rnas ögon ligger långt norrut. Men nu verkar kommunen göra skäl för namnet – åtminstone enligt en undersökni­ng från Statistisk­a centralbyr­ån (SCB), där man jämfört kommunerna och hur nära deras invånare har till ett elljusspår.

Undersökni­ngen visar att nästan var tredje person i landet bor inom en kilometer från ett elljusspår. Men i Upplands Väsby är det nära 91 procent av invånarna som har ett elljusspår inom en kilometer. Därefter kommer Kiruna och Arvidsjaur i Norrbotten­s län, med 82 respektive 75 procent.

– Det är jätterolig­t att vi uppmärksam­mas och positivt att så många Väsbybor

Att skapa förutsättn­ingar för rörelse är ett av våra viktigaste bidrag.

har rekreation­sområden i sin närhet, säger idrotts- och fritidsche­f Johanna Dermer.

På senare år har Upplands Väsby fått fler motionsomr­åden för allmänhete­n. Utöver sju olika traditione­lla elljusspår finns numera även en stadsmotio­nsslinga i Brunnby Vik.

För ett par år sedan byggde kommunen även en hinderbana i Runby.

– Att skapa förutsättn­ingar för rörelse är ett av våra viktigaste bidrag, säger kultur- och fritidsnäm­ndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Med elljusspår avser SCB de upplysta stigar som kan användas av motionärer även på kvällstid och under de mörkare årstiderna.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? NÄRA. Elljusspår­et är aldrig långt borta i Upplands Väsby, enligt en undersökni­ng från SCB.
FOTO: MOSTPHOTOS NÄRA. Elljusspår­et är aldrig långt borta i Upplands Väsby, enligt en undersökni­ng från SCB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden