Mitt i Upplands Väsby

Fotbollspl­aner öppna igen

- Charlotte Arwedsson 0707-87 20 78 charlotte.arwedsson@mitti.se

UPPLANDS VÄSBY I veckan blev det åter möjligt att träna på Väsbys utomhusanl­äggningar. Detta sedan smittskydd­släkaren i Stockholm släppt på den lokala restriktio­nen.

Det känns självklart jättebra

Det var den 23 december som kommunen stängde alla utomhusanl­äggningar för organisera­d idrottsver­ksamhet. Syftet var att minska smittsprid­ningen av covid-19.

Beslutet fattades av kommunen utifrån uppmaning från smittskydd­släkaren i Stockholm.

Men förra fredagen kom smittskydd­släkaren med nya bud och öppnade för organisera­d utomhusträ­ning.

– Närmare 600 personer vårdas just nu för covid-19 på länets sjukhus, men jämfört med före jul ser vi ändå att smittan har minskat. Den sammanvägd­a bedömninge­n är att utomhusträ­ning för både barn och vuxna bör komma igång, säger Maria Rotzén Östlund, smittskydd­släkare i Region Stockholm.

Därför har Upplands Väsby kommun öppnat utomhusanl­äggningarn­a igen, både för barn och vuxna.

– Det känns självklart jättebra att kunna öppna för träning utomhus igen. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi fortsatt befinner oss i ett kritiskt läge vad gäller smittsprid­ningen och att riktlinjer­na fortsatt efterlevs även när träning sker utomhus, säger Johanna Dermer, enhetschef idrott och fritid.

 ?? FOTO: BROR ROSENBACK ?? GRÖNT LJUS. Väsbys utomhusanl­äggningar har åter öppet för organisera­d idrott.
FOTO: BROR ROSENBACK GRÖNT LJUS. Väsbys utomhusanl­äggningar har åter öppet för organisera­d idrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden