Mitt i Upplands Väsby

Färre konkurser under pandemiåre­t

- Nils Jönsson

STOCKHOLM Vi har tvingats se många butiker, restaurang­er och andra verksamhet­er slå igen under pandemin. Aktiebolag­skonkurser­na i Stockholms län minskade ändå något sett över hela 2020 jämfört med året före – men för många branscher har det varit nattsvart.

Under december 2020 ökade antalet konkurser bland aktiebolag i Stockholms län med 7 procent jämfört med året före. Men under helåret 2020 minskade konkursern­a med 3 procent i Stockholms län jämfört med 2019.

Enligt Henrik Jacobsson, vd på kredituppl­ysningsför­etaget Creditsafe, beror ökningen mot slutet av året på att många företag har kämpat in i det sista men till slut tvingades ge upp.

– Många kommer att minnas konkursåre­t 2020 som året då många livsverk krossades och gick upp i rök över en natt samt ett år där de företag som redan hade

Många kommer att minnas konkursåre­t 2020 som året då många livsverk krossades.

det tufft försvann tidigt under året. Redan under tidig vår kunde vi se vilka branscher som skulle anses vara högriskbra­nscher under pandemin, rese-, hotell- och restaurang­branschen var ett exempel, säger han pressmedde­lande.

I hela landet var årets i särklass största konkurs både sett till omsättning och antal anställda MQ Retail AB:s konkurs i april 2020, då företagets många klädbutike­r i bland annat Stockholm slog igen. MQ återuppsto­d dock kort senare, och öppnade under konceptet Marqet.

En tredjedel av aktiebolag­skonkurser­na 2020 inträffade i Stockholms län – totalt 2 196 gick i konkurs under året. i ett

 ?? ÅTERUPPSTO­D. FOTO: FREDRIK SJÖQUIST ?? MQ slog igen och återuppsto­d som Marqet. Vapiano, Melanders, Thernlunds och Polarn och pyret är några andra exempel som konkat.
ÅTERUPPSTO­D. FOTO: FREDRIK SJÖQUIST MQ slog igen och återuppsto­d som Marqet. Vapiano, Melanders, Thernlunds och Polarn och pyret är några andra exempel som konkat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden