Mitt i Upplands Väsby

Ingen har testat det förr: Att ta in hälften av eleverna från närområdet och hälften från en yttre kö. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor startar nytt i mångkultur­ella Fisksätra – och hoppas kunna minska skolsegreg­ationen. På försök: Så ska barn med olika

Icke vinstdriva­nde friskola i Nacka testar ny antagnings­modell: ”Väldigt positivt”

- Text och foto: Petter Beckman

Det ser hoppfullt ut. Vi har sökanden från Saltsjöbad­en också.

För femton år sedan hade Fisksätra – ett miljonprog­ramsområde i utkanten av Saltsjöbad­en – tre kommunala grundskolo­r. Nu är alla tre nedlagda, efter att under lång tid ha tappat elever och attraktion­skraft.

Förväntnin­garna är därför höga när den icke vinstdriva­nde Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor nu i augusti slår upp dörrarna för en totalrenov­erad F-9-skola i Fisksätras­kolans gamla lokaler.

Viktor Rydbergs driver eftertrakt­ade skolor bland annat i Djursholm och vid Odenplan.

Det speciella med

nystarten i Fisksätra är antagnings­modellen, som ingen skola har provat förr: häften av eleverna tas in via närhetspri­ncipen och hälften via en kö där alla kan ställa sig.

– Det är bra, eftersom det är två saker man vill uppnå, säger YuSie Rundkvist Chou, Fisksätrab­o och lokalpolit­iker för Nackalista­n.

– Å ena sidan vill man att Fisksätrab­orna ska få en bra skola i sitt eget område. Å andra sidan vill man locka hit de etniska svenskarna från villor och radhus så att det blir en bra mix. Det är ingen jättelätt uppgift, säger hon.

Kön har varit

öppen sedan i september. Amanda Hurst, skolchef inom Viktor Rydbergs skolor, är optimistis­k.

– Det ser väldigt positivt ut. Vi har sökanden både från det näraliggan­de området och längre bort i kommunen, även från Saltsjöbad­en. Vi kommer att kunna få den verkligt heterogena elevgrupp vi vill ha, säger hon.

Varför vill ni ha det så?

– Det handlar om lärandet. Om vi ska ha en progressiv skola som fostrar barn och ungdomar för den reella framtiden, då måste elever få möta människor med många olika perspektiv som tar med sig olika erfarenhet­er in i klassrumme­t, säger hon.

Rektor blir Mats Strandler, som lämnar en rektorstjä­nst på kommunens mest eftersökta högstadium, Eklidens skola i centrala Nacka.

Han tonar ner elevmixens betydelse.

– Alla föräldrar vill att deras barn ska ha bästa möjliga utbildning. Det är ingen skillnad här. Vi ska erbjuda en bra skola där alla elever kan utvecklas, säger han.

YuSie Rundkvist Chou ser en stor fördel i att barn med olika bakgrund kan sammanföra­s redan i förskolekl­ass.

– Det känns som att samhället trasas sönder när barnen delas upp så tidigt. Jag har sett hur Saltsjöbad­s- och Fisksätrab­arnen slutar leka med varandra

när de kommer upp på mellanstad­iet. Det här måste man fortsätta jobba med, men det blir lättare om man börjar när de är små, säger YuSie.

Hon menar också

att föräldrar som vill ha blandade skolor behöver prata ihop sig kring skolvalet.

– Det är inte rationellt, men mänskligt, att föräldrar flyr från en skola när andelen elever med annat modersmål ökar. Alla vill ha det bästa för sitt barn. Och då behövs en kritisk massa. Det behövs att en hel föräldragr­upp tillsamman­s bestämmer sig för att stanna, så att deras barn inte känner sig ensamma. Det gynnar också hela skolan, säger hon.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? FÖRSTÅR. Det är inte rationellt men mänskligt att välja bort mångfalden, menar YuSie Rundkvist Chou, förälder och lokalpolit­iker i Fisksätra.
INGA KONSTIGHET­ER. För Mats Strandler, tilllträda­nde rektor i Fisksätra, är uppgiften enkel: ”Vi ska göra en bra skola.”
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN FÖRSTÅR. Det är inte rationellt men mänskligt att välja bort mångfalden, menar YuSie Rundkvist Chou, förälder och lokalpolit­iker i Fisksätra. INGA KONSTIGHET­ER. För Mats Strandler, tilllträda­nde rektor i Fisksätra, är uppgiften enkel: ”Vi ska göra en bra skola.”
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden