Mitt i Upplands Väsby

We­ek­end på Ulvs­by Herr­gård

- Christina of Sweden

Ulvs­by Herr­gård ★★★ strax ut­an­för Sun­ne Värm­land är be­rät­tar­nas och sin­ne­nas land­skap – och ren na­tu­ri­dyll. Det är in­te för in­te som värm­län­ning­ar­na själ­va sä­ger att ”här är näs­tan onö­digt vac­kert”, och nu kan du till­bringa en av­kopp­lan­de we­ek­end mitt i all den­na här­lig­het med bas på en hi­sto­risk herr­gård an­no 1630. Herr­går­den lig­ger mitt i en lant­lig pas­to­ral mil­jö, strax norr om Sun­ne (4 km) vid sjön Fry­ken (200 m), som du kan skym­ta ge­nom björkal­lén. Drottning Kristi­na gjor­de herr­går­den till sin egen­dom år 1649 och se­dan dess har be­rät­tel­ser­na om det go­da li­vet på Ulvs­by Herr­gård av­löst varand­ra ge­nom år­hund­ra­de­nas gång. Mis­sa in­te ett be­sök på Sel­ma La­ger­löfs Mår­bac­ka (14,5 km) där du får en fin in­blick i No­bel­pris­ta­ga­rens liv. Gör ock­så ut­flyk­ter till skulp­tur- och bloms­ter­par­ken Rott­neros (8,5 km) och Kläss­bol Lin­ne­vä­ve­ri (63 km).

An­komst: Fre­da­gar t.o.m. 11/6 och 3/9-12/11 2021.

Barn­ra­batt

1 barn 0-3 år gra­tis.

2 barn 4-12 år ½ pri­set. Extra­säng från 13 år 1.199:-.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden