Mitt i Upplands Väsby

Trästommar ökar i nyprodukti­on

-

BOSTADSBYG­GANDE.

Nyproducer­ade lägenheter i flerbostad­shus byggs allt oftare med en stomme av trä. Jämfört med 2018 har det skett en ökning med 48 procent, det visar ny statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföret­agen, TMF. – Trästommar i flerbostad­shus har tydligt ökat sin andel under de senaste årens motvind för nyprodukti­on, och det är glädjande att vi nu visar så starka siffror, säger Gustaf Edgren, branschutv­eckling trähus på Trä och möbelföret­agen.

Under 2019 byggdes 4034 lägenheter ned trästomme, vilket kan jämföras med 2719 stycken under 2018.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? FLERBOSTAD­SHUS.
Byggs med trästomme ökar, enligt statistik från SCB.
FOTO: MOSTPHOTOS FLERBOSTAD­SHUS. Byggs med trästomme ökar, enligt statistik från SCB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden