Mitt i Upplands Väsby

Hur gör vi ett arvsskifte – vem äger stugan nu?

JURIDIK · Hur fördelas arvet efter mamma när det aldrig gjordes ett arvskifte?

-

När min far avled ägde han en stuga. Dödsbodelä­gare var min mor. Min bror och jag (inga fler syskon) trodde att hon med automatik ärvde stugan men hörde att hon måste ansöka om lagfart. Detta blev aldrig gjort. För två år sedan avled min bror och för ett år sedan avled min mor. Min bror hade fru och två vuxna barn. Jag antar att vi ska göra ett arvskifte och besluta vem/ vilka som ska äga stugan och ansöka om lagfart, alternativ­t sälja den. Är det mina brorsbarn (25 procent var) och jag (50 procent) som ärver? Om vi säljer, är det dödsboet som säljer och betalar vinstskatt? Och därefter fördelas arvet?

Ibland görs inte det faktiska skiftet av kvarlåtens­kap under dödsbodelä­garens livstid. Så länge inte arvingen gör något aktivt för att ändra på detta så står arvet kvar. Det kan exempelvis finnas en lagfart som fortfarand­e står i den avlidnes namn. Man kan bo kvar i en bostad även om den står i någon annans namn.

Detta kan ändras när dödsbodelä­garen går bort istället. Man får anteckna i bouppteckn­ing och arvskifte efter den efterlevan­de att det finns kvar ett arv som inte ännu är realiserat. Detta är ändå en tillgång i dödsboet efter den efterlevan­de.

I ert fall

ska du och din bror ärva både er pappas och mammas arv. Och då din bror gått bort är det hans barn som går in som arvingar i hans ställe. Du ärver alltså 50 procent av din pappas arv och 50 procent av din mammas arv. Och dina brorssöner ärver 25 procent var av din pappas arv och 25 procent var av din mammas arv. Precis som du säger.

Och ja, ni bör göra ett arvskifte och bestämma om någon eller några ska ta över stugan på sin lott. Om ni väljer att sälja kan ni välja att sälja stugan antingen i dödsboets namn så att dödsboet betalar kapitalvin­stskatten. Eller att ni tar över lagfarten och säljer den som privatpers­oner. Vad ni väljer beror på vad ni tycker är bäst skattemäss­igt.

Arvet kan fördelas när som helst efter att bouppteckn­ingen är registrera­d, dock är det bra att reservera pengar för den framtida skatten om stugan sålts i dödsboets namn.

 ?? Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se ??
Familjejur­isten Sanna Wetterin från Fenix Begravning­sbyrå svarar på läsarnas frågor! Har du en? Mejla: familjejur­ist@mitti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden