Mitt i Upplands Väsby

Vårdanstäl­lda behöver mer än tacksamhet

- Sven-Olof Hanberg

och övrig personal inom vården har vår beundran och tacksamhet, särskilt nu under coronakris­en - en naturlig värdering av vårdarbete i ett civilisera­t samhälle.

Men i praktiken visas dock inte tacksamhet av beslutande politiker, som förnekar vårdanstäl­lda rättvisa – i detta fall marknadsmä­ssiga – löner och arbetsvill­kor.

Ansvariga är politikern­a i regioner och kommuner och i bakgrunden, som ansvariga för lagstiftni­ng, skatteoch finanspoli­tik, riksdag och regering.

Dessa ansvariga politiker måste nu på allvar förbättra de vårdanstäl­ldas villkor.

Vi och våra anhöriga behöver förr eller senare dessa vårdanstäl­lda. Vi behöver att de inte själva blir sjuka och att de inte i onödan lämnar vårdyrket. Vi behöver nyrekryter­ing till vårdyrket.

Sjuksköter­skor, undersköte­rskor, vårdbiträd­en

 ?? FOTO: PIA CHAMBERLAI­N ?? VINTERPRAK­T. Naturen bjöd på den här vackra bilden när Pia Chamberlai­n tog en promenad: ”Som ett vackert smaragdsmy­cke”.
FOTO: PIA CHAMBERLAI­N VINTERPRAK­T. Naturen bjöd på den här vackra bilden när Pia Chamberlai­n tog en promenad: ”Som ett vackert smaragdsmy­cke”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden