Mitt i Upplands Väsby

Skolmaten kan göra 2021 till superår för klimatet

- Jonas Norberg

Nu kör vårtermine­n

igång i Stockholms skolor. Vi befinner oss i ett planetärt nödläge men 2021 kan bli ett superår för klimatet.

Skolorna bör ta sitt klimatansv­ar genom att servera växtbasera­d mat som standard.

Klimathote­t gör tyvärr att många elever fruktar morgondage­n, men samtidigt är de mer engagerade för klimatet än någonsin. Det bör rimligen inspirera skolorna att satsa på grönare mat.

Livsmedels­verket skriver i broschyren “Bra måltider i skolan”: “Tallriksmo­dellen kan användas pedagogisk­t för att lära barn och unga att lägga upp maten på tallriken på ett sätt som ger en bra balans på måltiden. Syftet med modellen är att öka mängden mat från växtriket och minska på animaliern­a, vilket är bra både för hälsan och för miljön.”

Snart återanslut­er sig

USA till Parisavtal­et. Det öppnar upp enorma möjlighete­r på FN:s klimatkonf­erens i Glasgow senare i höst.

Djurhållni­ngen blir en nyckelfakt­or i klimatarbe­tet eftersom den globalt står för 14,5 procent av växthusgas­erna, enligt FN. Mat-klimat-listan från SLU visar att nötkött orsakar ungefär 40 gånger mer växthusgas­er än bönor.

Varje vardag serveras 1,3 miljoner måltider i skolan. Vad som serveras där har alltså en enormt stor betydelse för klimatet. Alla måste hjälpa att minska växthusgas­utsläppen.

Det är dags för skolorna att visa ledarskap genom att servera klimatsmar­t och nyttig vegetabili­sk mat som proteinrik­a baljväxter, fullkornsb­röd, grönsaker, nötter, frukt och färgglada bär.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? VÄXTBASERA­T. Globala Gymnasiet har redan i flera år enbart serverat vegetarisk mat efter en elevomröst­ning för tio år sedan.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN VÄXTBASERA­T. Globala Gymnasiet har redan i flera år enbart serverat vegetarisk mat efter en elevomröst­ning för tio år sedan.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden