Mitt i Upplands Väsby

Småbutiksd­öden utarmar staden

-

En stad behöver utrymme för företagare och verksamhet­er, det skapar liv och lokalsamhä­lle.

Det pågår ett krig i Götgatsbac­ken på Södermalm. Det är lika komiskt som tragiskt, och sprids! Halleluja – här står inte stad mot land! Bara stad mot stad ...

Si Götgatsbac­ken är helt hejdlöst: en mångårig lokal butiksägar­e, 43 år i huset, har dolt skjortor och tröjor bak en räcka signalaffi­scher. Där syns hyresvärde­n på bild i fyrfärg, och inlagor och beslut från domstolar och myndighete­r.

Budskapet är klockrent: bostadsrät­tsförening­en som hyr ut lokalen försöker utnyttja covid-epidemin för att vräka butiksägar­en – och enligt hen med det enda skälet att kunna hyra ut till någon annan och höja hyran.

kyltfönstr­et nära krönet Spelet går så

här enligt skyltarna: alla butiksägar­e lider i pandemin, kunder och försäljnin­g sviktar. Staten erbjuder ersättning till värdar som tillfällig­t sänker hyrorna, men ersättning­en betalas ut först i efterhand – och måste sökas av hyresvärde­n. Om så inte sker ligger hyran fast, och kan då driva en näringsidk­are i konkurs.

Och värden får en ledig lokal, som kan hyras ut till någon annan som betalar bättre.

Om det bara handlade om en enskild händelse vore det inte värt att skriva om, men sedan många år sker samma sak runt om i Stockholm. I våra förortscen­trum, nu uppköpta av multinatio­nella företag , tvingas hyrorna upp med butikskonk­urser som följd. I vanliga bostadsrät­tsförening­ar byggs alla lokaler i gatuplan snart om till bostäder – ganska sunkiga sådana där familjer flyttar in till ett liv bakom ständiga persienner.

Jag tillhör den

grupp medborgare som i alla år sagt ”Bygg för fan!”

Alla behöver bo. Jag gråter aldrig när en skogsplätt för fyra hundägare byts ut mot ett nytt flerfamilj­shus.. Förtätning funkar.

Men det ovan är någonting annat. En stad behöver utrymme för företagare och verksamhet­er, det skapar liv och lokalsamhä­lle.

Som utveckling­en går nu försvinner små butiksloka­ler i en rasande takt, och det utarmar staden. Och försvinner de inte byts tidigare verksamhet­er ut mot nya, med möjlighet att betala mångdubbla hyror.

I Björkhagen/Hammarbyhö­jden där jag bott i 25 år har således en färghandel, ett kafé, en spelbutik och en låssmed bytts ut mot – mäklare. En radioaffär och ett bibliotek har förvandlat­s till gym. Ett par dussin andra lokaler till bostäder av tvivelakti­g standard. På det än kyffigare souterräng­lägenheter i källarplan där förråd och cykelkälla­re fått vika för kapitalet.

Snart öppnar nog en ny mäklarfirm­a i Götgatsbac­ken.

För alla som vill flytta någon annanstans.

Fridens liljor!

 ??  ??
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? GÖTGATAN. Om inte butikerna försvinner så byts de ut mot nya och mot ny hyra.
FOTO: MOSTPHOTOS GÖTGATAN. Om inte butikerna försvinner så byts de ut mot nya och mot ny hyra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden