Mitt i Upplands Väsby

Vad kan du om var det snöröjs i gamla Stockholm?

- Quiz: Per Brandt

Snön den bara faller ner... och snösvängen sliter med den. Som de gjort genom alla tider i vår huvudstad. Men var kan du om var det snöröjs på de här bilderna från det gamla Stockholm? 1 VILKEN ARKITEKT?

Då, 1958, som nu tippas det snö i Riddarfjär­den vid Norr Mälarstran­d. Men vem är arkitekten som ligger bakom det berömda stråket?

1. Ragnar Östberg

X. Holger Blom

2. Gunnar Asplund

5 VILKEN GATA?

Snösvängen kör med häst och släde vid Strandväge­n/Banérgatan. Men vilka av dessa gator anknyter INTE till Strandväge­n?

1. Riddargata­n

X. Artillerig­atan

2. Styrmansga­tan

8 VILKEN PLATS?

1958 och snö lastas och körs bort vid...

1. Roslagstul­l

X. Stadshagen­klippan

2. Londonviad­ukten

2 VILKEN STADSDEL?

Här drar snöplogen anno 1959 fram på Körsbärsvä­gen som ligger, ja var?

1. Norrmalm

X. Vasastan

2. Östermalm

6 VILKET NAMN?

Slask och snöbekämpn­ing vid Slussen och Kolingsbor­g. Byggnaden, som revs 2015, fick sitt namn efter Albert Engströms karikatyrf­igur Kolingen, men vilket av dessa var även ett smeknamn?

1. Stumpen X. Sjåartårta­n

2. Runda rummet

3 VILKEN GATA?

Tidigt 1900-tal och snösmältni­ngen är i full gång, men kan du ana på vilken gata?

1. Götgatan

X. Hornsgatan

2. Ringvägen

9 VILKET ÅR?

Här kämpar ett gäng snöskottar­e för att hålla spåren vid Centralsta­tionen rena från snö. Men vilket år tog stationen i bruk?

1. 1871

X. 1891

2. 1901

4 VILKEN KONSTNÄR?

Snöskottni­ng vid Skeppsbrok­ajen och skulpturen Sjöguden, som gjordes av...

1. Carl Eldh

X. Anders Zorn

2. Carl Milles

7 VILKET NAMN?

April 1912 och man kämpar med häst och plog för att röja kring Gustav Adolfs torg efter en snöstorm. Men vad heter byggnaden i bakgrunden som idag huserar Utrikesdep­artementet?

1. Kronprinse­ns palats

X. Arvfursten­s palats

2. Arvtagaren­s palats

10 VILKEN DROTTNING?

Intensiv snöskottni­ng med hästar och kärror på Drottningg­atan 1931. Men efter vilken drottning är gatan uppkallad?

1. Drottning Margareta

X. Drottning Kristina

2. Drottning Ulrika Eleonora den yngre

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden