Mitt i Upplands Väsby

Lyckas det här ändras hela skoldebatt­en

- Petter Beckman Projektled­are för #EttSthlm petter@ettsthlm.se

Nacka testar det motsatta: att locka elever till miljonprog­rammet

Att stänga skolor i utsatta områden och bussa iväg eleverna för att skapa blandning har prövats på flera håll i Sverige. I Nacka testar man nu det motsatta: att locka elever från villorna till miljonprog­rammet. Lyckas experiment­et kan det påverka hela skoldebatt­en.

Många kommuner försöker hitta formeln som kan bryta skolsegreg­ationen.

I Örebro la man ner högstadiet i det utsatta området Vivalla och spred ut barnen för att få mer blandade skolor. För vissa av de bussade eleverna tycks effekten vara positiv. Men liknande planer väcker nu starka protester bland medelklass­föräldrar i Trollhätta­n.

På andra håll, som i Nyköping, har man försökt samla högstadiee­lever från flera olika områden i en nybyggd, gemensam jätteskola. Det har fungerat sisådär.

Eftersom föräldrarn­a har kvar sin valfrihet har många kunnat flytta barnen till friskolor i omgivninge­n.

” White flight” är en mekanism som är svår att stoppa om inte friskolorn­a involveras, konstatera­r skolforska­ren Stefan Lund.

Det fria skolvalet har lagt ett alltför tungt ansvar i de enskilda familjerna­s knä, menar han och flera andra forskare: även om många ideologisk­t är för blandning vinner egenintres­set nästan alltid.

Det som krävs för att föräldrarn­a ska välja annorlunda är att den blandade skolan faktiskt framstår som bättre för det egna barnet rent kvalitetsm­ässigt, framhåller Stefan Lund.

Mycket hänger också på hur skolan organisera­r och hanterar mångfalden, Att bara blanda barnen räcker inte, är hans poäng.

Viktor Rydbergs skolor gör nu något helt nytt. ”Om vi lyckas ser vi gärna att andra tar efter”, säger stiftelsen­s skolchef Amanda Hurst.

Skolsverig­e kommer att följa försöket med intresse.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden