Mitt i Upplands Väsby

Ny­re­no­ve­rad sport­hall vat­ten­ska­dad

-

Vi­lun­da­hal­len stod re­do för trä­ning­ar som skul­le dra igång igen. Då brast ett dag­vat­ten­rör med om­fat­tan­de ska­dor som följd. Hur lång tid re­no­ve­ring­en tar är oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden