Mitt i Upplands Väsby

FRÅ­GAN · Tän­ker du vac­ci­ne­ra dig mot co­vid-19?

-
 ??  ?? Sa­ra Fors­berg, 26, op­ti­ke­ras­si­stent, job­bar i Väs­by
– Ja. Jag vill bi­dra till att smitt­sprid­ning­en mins­kar. Man får för­li­ta sig på att vac­ci­net har tes­tats or­dent­ligt. Det känns säk­ra­re att ta det än att lå­ta bli.
Sa­ra Fors­berg, 26, op­ti­ke­ras­si­stent, job­bar i Väs­by – Ja. Jag vill bi­dra till att smitt­sprid­ning­en mins­kar. Man får för­li­ta sig på att vac­ci­net har tes­tats or­dent­ligt. Det känns säk­ra­re att ta det än att lå­ta bli.
 ??  ?? Mar­ti­na Ell­ström, 32, häl­so­coach, Apo­teks­sko­gen
– Ja­j­je­men, det är själv­klart. Det är en pan­de­mi ut­an dess li­ke och för att få stopp på den mås­te al­la ta sitt an­svar.
Mar­ti­na Ell­ström, 32, häl­so­coach, Apo­teks­sko­gen – Ja­j­je­men, det är själv­klart. Det är en pan­de­mi ut­an dess li­ke och för att få stopp på den mås­te al­la ta sitt an­svar.
 ??  ?? Mi­kael Svan­berg, 48, it-tek­ni­ker, Odenslun­da
– Själv­klart. Jag gör det för att stop­pa smitt­sprid­ning­en och för att kun­na träf­fa nä­ra och kä­ra igen.
Mi­kael Svan­berg, 48, it-tek­ni­ker, Odenslun­da – Själv­klart. Jag gör det för att stop­pa smitt­sprid­ning­en och för att kun­na träf­fa nä­ra och kä­ra igen.
 ??  ?? Je­a­net­te Gra­nath, 32, un­der­skö­ters­ka, Apo­teks­sko­gen
– Ja. Det är snart dags ef­tersom jag job­bar in­om vår­den. Jag har re­spekt för smit­tan, men är in­te rädd att bli sjuk själv.
Je­a­net­te Gra­nath, 32, un­der­skö­ters­ka, Apo­teks­sko­gen – Ja. Det är snart dags ef­tersom jag job­bar in­om vår­den. Jag har re­spekt för smit­tan, men är in­te rädd att bli sjuk själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden