Mitt i Upplands Väsby

Ung­do­mar kas­ta­de fö­re­mål på bi­lar

- Crime · Upplands Vasby

GLÄD­JEN. Vid lunch­tid för­ra lör­da­gen fick po­li­sen in ett larm i Upp­lands Väs­by.

En­ligt an­mä­lan stod maske­ra­de ung­do­mar på gång­bron över E4 vid tra­fik­plats Gläd­jen och kas­ta­de ner fö­re­mål mot pas­se­ran­de bi­lar i norr­gå­en­de fil. An­mä­la­ren kom kö­ran­de på E4 och träf­fa­des in­te. Po­lis­pa­trul­len kon­trol­le­ra­de två unga män som stäm­de väl över­ens med den be­skriv­ning som vitt­nen ha­de läm­nat.

En av dem bar kniv och är mis­s­tänkt för brott mot kniv­la­gen.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? RÅN.
En man i 20-års­ål­dern blev rå­nad på sin jac­ka i när­he­ten av pen­del­tågs­sta­tio­nen i Väs­by.
FO­TO: MOSTPHOTOS RÅN. En man i 20-års­ål­dern blev rå­nad på sin jac­ka i när­he­ten av pen­del­tågs­sta­tio­nen i Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden