Mitt i Upplands Väsby

Quiz. Hit­tar du var dju­ren fanns i vårt gam­la Stock­holm?

Ox­vec­kor­na är här. Igen. Men vad kan du om plat­ser­na i det gam­la Stock­holm där de här dju­ren fanns? Tes­ta di­na kun­ska­per i vårt quiz.

- Quiz: Per Brandt Stockholm
 ??  ??
 ??  ?? 1 VIL­KEN ARKITEKT?
Här sit­ter ung­do­mar i Kon­sert­hu­set och lyss­nar på Jan Hög­bergs fö­re­drag ”Tac­ka vet jag djur” där även djur, som här ett le­jon, vi­sa­des upp. Men vem är ar­ki­tek­ten bakom den blåa bygg­na­den? 1. Rag­nar Öst­berg X. Ivar Teng­bom 2. Hol­ger Blom
1 VIL­KEN ARKITEKT? Här sit­ter ung­do­mar i Kon­sert­hu­set och lyss­nar på Jan Hög­bergs fö­re­drag ”Tac­ka vet jag djur” där även djur, som här ett le­jon, vi­sa­des upp. Men vem är ar­ki­tek­ten bakom den blåa bygg­na­den? 1. Rag­nar Öst­berg X. Ivar Teng­bom 2. Hol­ger Blom
 ??  ?? 2 VIL­KEN GA­TA?
Mor­gon­ritt har guld i mund, och även en ti­dig prom­mis med jyc­ken, men ser du var? 1. Kar­la­vä­gen X. Strand­vä­gen 2. Val­halla­vä­gen
2 VIL­KEN GA­TA? Mor­gon­ritt har guld i mund, och även en ti­dig prom­mis med jyc­ken, men ser du var? 1. Kar­la­vä­gen X. Strand­vä­gen 2. Val­halla­vä­gen
 ??  ?? 4 VIL­KET ÅR?
Här görs det re­klam för en cir­kus med bo­a­or­mar ut­an­för NK. Men när öpp­na­de va­ru­hu­set på Hamn­ga­tan? 1. 1915 X. 1925 2. 1935
4 VIL­KET ÅR? Här görs det re­klam för en cir­kus med bo­a­or­mar ut­an­för NK. Men när öpp­na­de va­ru­hu­set på Hamn­ga­tan? 1. 1915 X. 1925 2. 1935
 ??  ?? 3 VIL­KEN BYGG­NAD?
Här be­tar Kung­ens får in­till... 1. Gus­tav III:s pa­vil­jong X. Ro­sen­dals slott 2. Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et
3 VIL­KEN BYGG­NAD? Här be­tar Kung­ens får in­till... 1. Gus­tav III:s pa­vil­jong X. Ro­sen­dals slott 2. Sjö­hi­sto­ris­ka mu­se­et
 ??  ?? VIL­KEN STADS­DEL?
10
Cir­kus Scott vi­sar upp sin fö­re­ställ­ning vid Se­ra­fi­mer­la­sa­ret­tet, som räk­nas som lan­dets förs­ta sjuk­hus. Men i vil­ken stads­del lig­ger bygg­na­der­na? 1. Ös­ter­malm X. Va­sas­tan 2. Kungs­hol­men
VIL­KEN STADS­DEL? 10 Cir­kus Scott vi­sar upp sin fö­re­ställ­ning vid Se­ra­fi­mer­la­sa­ret­tet, som räk­nas som lan­dets förs­ta sjuk­hus. Men i vil­ken stads­del lig­ger bygg­na­der­na? 1. Ös­ter­malm X. Va­sas­tan 2. Kungs­hol­men
 ??  ?? VIL­KET NAMN?
8
Mit­ten på 60-ta­let och på bil­den syns en bio som på Vattu­ga­tan med ett dju­riskt namn som vi­sa­de sex­fil­mer, näm­li­gen Svar­ta... 1. An­kung­en X. Få­ret 2. Kat­ten
VIL­KET NAMN? 8 Mit­ten på 60-ta­let och på bil­den syns en bio som på Vattu­ga­tan med ett dju­riskt namn som vi­sa­de sex­fil­mer, näm­li­gen Svar­ta... 1. An­kung­en X. Få­ret 2. Kat­ten
 ??  ?? VIL­KEN ARKITEKT?
9
Här är det kapp­löp­ning på Sta­di­on. Men vem är ar­ki­tek­ten bakom den klas­sis­ka are­nan? 1. Tor­ben Grut X. Fer­dinand Bo­berg 2. Rag­nar Öst­berg
VIL­KEN ARKITEKT? 9 Här är det kapp­löp­ning på Sta­di­on. Men vem är ar­ki­tek­ten bakom den klas­sis­ka are­nan? 1. Tor­ben Grut X. Fer­dinand Bo­berg 2. Rag­nar Öst­berg
 ??  ?? VIL­KEN PLATS?
7
Året är 1950 och bil­den vi­sar Apor i Sta­tens Bak­te­ri­o­lo­gis­ka La­bo­ra­to­ri­um, som då låg i... 1. Hu­vuds­ta X. Fre­sca­ti 2. Års­ta
VIL­KEN PLATS? 7 Året är 1950 och bil­den vi­sar Apor i Sta­tens Bak­te­ri­o­lo­gis­ka La­bo­ra­to­ri­um, som då låg i... 1. Hu­vuds­ta X. Fre­sca­ti 2. Års­ta
 ??  ?? VIL­KEN GA­TA?
5
Häs­tar och dros­kor an­no 1888 par­ke­ra­de vid Brun­ke­bergstorg. Men vil­ken av des­sa ga­tor an­slu­ter IN­TE till tor­get? 1. Malmskill­nads­ga­tan X. Malm­torgs­ga­tan 2. Malm­bergs­ga­tan
VIL­KEN GA­TA? 5 Häs­tar och dros­kor an­no 1888 par­ke­ra­de vid Brun­ke­bergstorg. Men vil­ken av des­sa ga­tor an­slu­ter IN­TE till tor­get? 1. Malmskill­nads­ga­tan X. Malm­torgs­ga­tan 2. Malm­bergs­ga­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden