Mitt i Upplands Väsby

In­te rädd för skott­ska­da – men för fall­ska­dor

- Otrygg fot­gäng­a­re Stockholm

oss fram på of­ta trånga och osan­da­de trot­to­a­rer. Vi trängs med om­kull­väl­ta el­ler par­ke­ra­de elspark­cyklar, sto­ra byggsäc­kar, par­ke­ra­de bi­lar, jul­gra­nar, cy­klis­ter. Många ga­tor är då­ligt upp­lys­ta och i mörk­ret ris­ke­rar vi dess­utom att fal­la över elspark­cyklar och ska­da oss som Män­ni­skor med rul­la­to­rer vå­gar in­te gå ut och of­ta tving­as vi ut på ga­tor­na.

De sty­ran­de i Stock­holm ta­lar om att vi ska kän­na oss tryg­ga i vår stad, men var finns trygg­he­ten och vart ska vi fot­gäng­a­re ta vägen? Vi är in­te räd­da för att bli skjut­na ut­an för fall­ska­dor och ris­ke­ra bli påkör­da! Dags för Stock­holms stad att re­spek­te­ra fot­gäng­a­re!

Vi fot­gäng­a­re hal­kar

 ??  ?? Fa­ror i sta­den.
Fa­ror i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden