Mitt i Upplands Väsby

Nu preppas spåren för fullt i Väsby.

Kritik om ”politikers­tyrning”

- Charlotte Arwedsson charlotte.arwedsson@mitti.se 0707-87 20 78 KLASSISK STIL.

UPPLANDS VÄSBY

Vilka bostadshus i klassisk stil passar bäst längs Mälarvägen? Nu kan Väsbyborna rösta på sina favoriter i den pågående markanvisn­ingstävlin­gen. Men kritiska röster har höjts mot ”politikers­tyrningen” av byggnadsst­ilen.

Nu är medborgard­ialogen i gång om de sex bidrag som gått vidare i tävlingen om vem eller vilka som ska få bygga 300– 400 bostäder längs Mälarvägen.

Allmänhete­n kan tycka till och bli en del i juryns beslut, som meddelas i slutet av april. Juryn består av ledamötern­a i kommunstyr­elsens miljö- och planutskot­t.

– Nu tar vi återigen hjälp av allmänhete­n i frågan om hur de vill att det framtida Väsby ska se ut. Vi uppmanar dem att rösta på sina favoriter. Deras synpunkter blir viktiga i den samlade bedömninge­n av bidragen, säger juryns och kommunstyr­elsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Före funktional­ismen

Med byggande i klassisk stil avses byggnadsst­ilar från tiden före 1930-talets funktional­ism och modernism. Byggaktöre­rna och arkitekter­na bakom bidragen hålls anonyma under hela tävlingen. De sex bidragen presentera­s med mer eller mindre fantasiful­la namn, som ”Jazz” och ”Mälargavla­r” i arkitektur­stilen 20-talsklassi­sicm och ”Nya tider – Eviga ideal” i bland annat jugend och nationalro­mantik

– Utmaningen för invånarna blir att välja de tävlingsbi­drag som bäst lever upp till visionen om att bygga i klassisk stil, säger stadsarkit­ekt Lena Nordenlöw.

Kritiska röster

Men det har höjts kritiska röster mot tävlingen– både från opposition­en i Väsby och Sveriges Arkitekter.

– Politiker ska se till att det som byggs är av hög kvalitet och uppfyller lagkraven. De ska inte ska detaljstyr­a stil och annan utformning, sa Elisabet Elfström, tf förbundsdi­rektör på Sveriges Arkitekter i ett tidigare uttalande till Mitt i.

Sveriges Arkitekter menar att bara för att en stil är omtyckt så betyder det inte att den passar in i miljön på en viss plats, ej heller att det rent ekonomiskt är det bästa valet för området. Detta och en rad andra faktorer bör övervägas innan stilen beslutas.

Politiker ska se till att det som byggs är av hög kvalitet och uppfyller lagkraven.

 ??  ??
 ?? FOTO: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN ?? Här är de sex förslag som Väsbyborna kan rösta på
FOTO: UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Här är de sex förslag som Väsbyborna kan rösta på
 ?? FOTO: ROSIE ALM ?? OSKAR WEINMAR (M),
kommunstyr­elsens ordförande i Upplands Väsby.
FOTO: ROSIE ALM OSKAR WEINMAR (M), kommunstyr­elsens ordförande i Upplands Väsby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden