Mitt i Upplands Väsby

Polisen varnar för ökning av tramadol

Väsbys områdespol­is varnar för att tramadol blir allt vanligare. Framför allt finns en oro för att ungdomar inte förstår vilken farlig och starkt beroendefr­amkallande drog det är.

- KÄLLA: DRUGSMART

● Tramadol är ett narkotikak­lassat läkemedel som tillhör gruppen opioider. Läkemedlet används inom sjukvården för att lindra smärta. Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel.

● Missbruk av tramadol kan leda till ett typiskt opioidrus med dåsighet, ångestlind­ring och ett allmänt välbehag i kroppen. Användaren kan även bli mer aktiv, uppiggad och euforisk.

● Tramadol är kraftigt beroendefr­amkallande.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden