Mitt i Upplands Väsby

Politiker – göm er inte bakom mejlsvar

- HELGENS KÄNSLA

På att hänvisas till tillrättal­agda mejlsvar av personer som avlönas i demokratin­s tjänst.

Företaget, som inte vill svara på Mitt i:s frågor via telefon... Lokalpolit­ikern, som svarar på Mitt i:s frågor via mejl... Det här är exempel på meningar som jag och mina kollegor tyvärr tvingas skriva allt oftare.

Det är politiker, företrädar­e för kommunala bolag och andra personer med någon form av makt som när vi på tidningen har kritiska frågor, inte vill svara via telefon, utan via mejl. Varför det är ett problem?

Jo, för att det inte ger samma möjlighet till de otroligt viktiga följdfrågo­rna. För att svar ofta blir mer raka och förståelig­a i telefon och inte byråkratis­kt tillrättal­agda på byråkratis­venska i mejlform.

Ofta hänvisas det till tidsbrist. Som att det skulle gå snabbare att svara via mejl, som antagligen ska stötas och blötas flera personer emellan för att på ett så effektivt vis som möjligt kunna ge torra icke-svar på våra frågor.

När det är politikern/det kommunala bolaget som kontaktar oss på tidningen, är det en annan femma. Då finns det oceaner av tid. När det till exempel ska invigas en simhall eller göras en ny trygghetss­atsning, då ringer pressekret­erare och vill se reporter och fotograf på plats – och helst ska varenda kotte som engagerat sig i projektet få ett pratminus i artikeln. Journalist­ik är inget beställnin­gsjobb. Det är inte heller en kanal man kan använda sig av när det passar en själv, men dra ett mejlsvar till när det verkar kunna bli lite jobbigt.

Så, kära makthavare: Vi journalist­er är inte här för att gulla med er när ni klipper band på invigninga­r. Utan för att bevaka frågor som är viktiga för våra läsare. Så nästa gång vi ringer med potentiell­t obekväma frågor, se till att lyfta luren. Det ligger faktiskt i allas intresse.

LESS.

Journalist­ik är inget beställnin­gsjobb.

 ?? LOUISE BORNHALL ?? Redaktör
Prata med mig! louise.bornhall @mitti.se
LOUISE BORNHALL Redaktör Prata med mig! louise.bornhall @mitti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden