Mitt i Upplands Väsby

Håll koll på antalet vaccinatio­ner

-

Nu går det att se hur många som har vaccinerat­s mot covid-19 i Sverige fördelat på kommun och ålder. Det är Folkhälsom­yndigheten som sammanstäl­ler uppgiftern­a på både nationell, regional och kommunal nivå.

Statistike­n kommer från it-verktyget Vaccinera som vårdgivarn­a använder för att rapportera in vaccinerad­e personer till det nationella vaccinatio­nsregistre­t. Registreri­ngen kan dock ha upp till sju dagars eftersläpn­ing. Folkhälsom­yndigheten kommer att rapportera in resultatet från föregående kalenderve­cka varje torsdag på sin hemsida.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden