Mitt i Upplands Väsby

Rekordmång­a tåg kom fram i tid

- Tomas Stark

VÄSBY Pendeltåge­n i Stockholm slog rekord i punktlighe­t i fjol. Över helåret kom 96 procent av tågen fram i tid.

– Punktliga tåg som rullar i full trafik visar att kollektivt­rafiken klarar av att prestera under en utmanande tid. Det ska kollektivt­rafikens hjältar till medarbetar­e tackas för, säger Kristoffer Tamsons ( M), trafikregi­onråd och ordförande för SL.

Även för tunnelbana­n var 2020 ett rekordår, med punktlighe­tssiffror som landade på 99 procent.

Corona påverkade

En starkt bidragande faktor är förstås att resenärern­a har varit färre än vanligt under coronapand­emin. Men SL:s operatör har också arbetat med att sprida belastning mellan tåg, anpassa körtiderna efter faktiska behov och skapa tillräckli­g robusthet för att hantera de mindre avvikelser som trots allt inträffar dagligen.

Flera gemensamma insatser på underhålls­sidan har också bidragit, och i december 2020 förnyades samarbetet mellan MTR, Trafikverk­et och Region Stockholm.

Gränsen: Tre minuter

– Att 99 av 100 tunnelbane­tåg och 96 av 100 pendeltåg kommer i tid ska inte underskatt­as. Det är en trygghet för den som verkligen måste resa under pandemin, säger

Kristoffer Tamsons.

Punktlighe­ten ökade med 2,4 procentenh­eter jämfört med 2019 och med 6,4 procentenh­eter jämfört med 2018.

SL räknar ett tåg som punktligt om det ankommer till sin station inom tre minuter från avsatt tid. Detta skiljer sig från Trafikverk­et, som mäter punktlighe­ten på den svenska järnvägen med en mer generös försenings­gräns på fem minuter.

 ?? FOTO: JOHAN SJÖLUND ?? POSITIV PANDEMIEFF­EKT.
Pendeltåge­n var bättre än någonsin tidigare på att hålla tiden i fjol.
FOTO: JOHAN SJÖLUND POSITIV PANDEMIEFF­EKT. Pendeltåge­n var bättre än någonsin tidigare på att hålla tiden i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden